Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić najlepsze doświadczenie użytkownika. Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookie Google Analytics, aby zbierać anonimowe informacje na temat ruchu na stronie, takie jak liczba odwiedzających i sposoby, w jakie przeglądają oni naszą stronę. Te informacje pomagają nam ulepszać naszą stronę i dostarczać lepsze treści dla naszych użytkowników. Kontynuując przeglądanie tej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności.

17 lat doświadczenia w obszarze zgrzewania i czyszczenia spoin stali nierdzewnych

Jak prawidłowo frezować elektrody do zgrzewarki?

Głowice frezowe do elektrod do zgrzewarek

Na czym polega proces frezowania elektrod do zgrzewarki?

Frezowanie elektrod oznacza mechaniczną obróbkę lub formowanie powierzchni zużytej elektrody z powrotem do jej pierwotnej geometrii. Wszystkie elektrody do zgrzewania oporowego zużywają się podczas użytkowania. W przypadku zgrzewania punktowego czoło elektrody miedzianej do zgrzewarki punktowej zacznie przybierać kształt grzybka (pęcznieje). Powierzchnia robocza elektrody do zgrzewarki zaczyna się rozchodzić prostopadle do długości elektrody.

Elektrody do zgrzewarki po procesie zgrzewania

Przykład zużycia elektrod zgrzewarki

Gdy powierzchnia robocza elektrody zgrzewarki powiększa się, prowadzi to do rozbieżnych zgrzein z powodu niewystarczającego prądu dla zwiększonego rozmiaru lica elektrody i niemożności utrzymania bryłki zgrzeiny. Akceptowaną metodą jest frezowanie elektrody poprzez obróbkę powierzchni roboczej elektrody z powrotem do pierwotnego kształtu. Można korzystać z automatycznych pneumatycznych stanowisk frezowania elektrod zgrzewarki na robotach lub ręcznych frezarek pneumatycznych. Pilniki nie są zalecane, ponieważ nie efekt nie jest powtarzalny ani kontrolowany. Przywrócenie początkowego kształtu elektrody zgrzewarki na tokarce jest najbardziej również akceptowalną metodą.

Czy na pewno proces frezowania elektrod zgrzewarki jest potrzebny?

Wszystkie elektrody zużywają się, a w przypadku zgrzewania punktowego, pęcznieją. Dlatego powierzchnia robocza musi zostać przywrócone do pierwotnego kształtu, aby zachować jakość zgrzeiny. Jeżeli wielkość powierzchni roboczej elektrody zgrzewarki nie będzie kontrolowana w obszarze pewnych dozwolonych wymiarów, prąd będzie niewystarczający do powstania wymaganego rozmiaru zgrzeiny.

Wzrost średnicy lica elektrody do zgrzewarki

Zmiana powierzchni roboczej elektrody zgrzewarki

Każdy harmonogram zgrzewania jest konfigurowany na podstawie określonego zestawu parametrów, aby uzyskać akceptowalną wielkość zgrzeiny. Wraz ze wzrostem powierzchni roboczej elektrody zgrzewarki, ilość prądu/gęstości prądu jest rozprowadzana na większej powierzchni. W związku z tym ciepło jest zmniejszane, ponieważ nie mamy wystarczającej wartości prądu/ gęstości prądu, aby nagrzać rosnącą powierzchnię. Rozmiar zgrzeiny zmniejszy się i ostatecznie będzie niewystarczający.

Podczas procesu konfiguracji i początkowych ustawień procesu dowiadujemy się, kiedy i jak ocenić punkt wzrostu powierzchni elektrody i powstania wadliwej zgrzeiny. Na podstawie tych danych ustalamy harmonogram frezowania elektrody i przywracamy jej pierwotne wymiary przed osiągnięciem punktu, w którym jakość zgrzein będzie stanowić problem. Tak więc proces frezowania powierzchni roboczej elektrod zgrzewarki jest konieczny, aby zapewnić właściwą jakość zgrzeiny.

Kiedy elektroda zgrzewarki powinna być frezowana?

Elektrody do zgrzewania punktowego wymagają frezowania z powrotem do pierwotnej geometrii lica elektrody, gdy wynikowa bryłka zgrzeiny staje się mniejsza i zbliża się do niedopuszczalnego rozmiaru. Jest to określane na podstawie kontroli jakości produktu. Większość kontroli przeprowadzana jest destrukcyjnie, badaniami niszczącymi (np. zrywanie). Dwa arkusze metalu są zaciskane w imadle i dłutowane lub rozsuwane. Poszukiwaną wartością jest średnia ze zmierzonej długości i szerokości wynikowej wyciągniętej zgrzeiny.

Badanie jakości zgrzeiny po procesie zgrzewania

Proces kontroli rozmiaru zgrzeiny za pomocą badań niszczących (zrywanie)

System jakości zwykle określa minimum, które musi być utrzymane. W niektórych zakładach określa się testy na rozciąganie, a podobne próbki są pobierane i testowane w określonych odstępach czasu, aby zapewnić pożądaną jakość. Konieczność frezowania elektrod do zgrzewarki i badania wyrobu dotyczy nie tylko zgrzewania punktowego, ale także zgrzewania garbowego i liniowego.

Ilekroć to badanie wykaże, że produkt osiągnął lub zbliża się do minimalnego poziomu, należy podjąć działania naprawcze. Pożądanym rezultatem jest wyrównanie powierzchni elektrody z powrotem do jej pierwotnej średnicy. W większości operacji frezowania bezpośrednio na linii zgrzewalnicznej, powierzchnia elektrody obrabiana tylko na jej obwodzie oraz powierzchni czołowej. Pozwala to na powrót elektrody do pracy bez długiej przerwy na jej demontaż.

Frezowanie może być wykonywane za pomocą ręcznych lub stacjonarnych pneumatycznych stanowisk frezowania, tokarek off-line lub ręcznych narzędzi. Niektóre zakłady używają pilników. Pilniki nie są zalecane, ponieważ nie można kontrolować wynikowej średnicy powierzchni roboczej elektrody zgrzewarki. Jeśli nie można kontrolować średnicy lica, rozmiar bryłki zgrzeiny będzie się zmieniać za każdym razem, gdy elektroda zostanie obrobiona.

Ile materiału podczas frezowania można zebrać z powierzchni elektrody nasadkowej?

Powszechną praktyką jest frezowanie elektrod nasadkowych do zgrzewania oporowego stosowanych w zastosowaniach zrobotyzowanych i stacjonarnych. Wiele frezowań odbiera się podczas przerw lub postojów maszyn. W zautomatyzowanych operacjach, frezowanie polega na usunięciu niewielkiej warstwy materiału elektrod w czasie pomiędzy zgrzewanymi detalami, gdy linia cały czas pracuje. Celem jest utrzymanie względnie stałego kształtu powierzchni czołowej elektrody zgrzewarki. W pewnym momencie zostaje osiągnięty limit usuwania materiału i należy zmienić elektrodę nasadkową.

Pytanie brzmi:

Ile materiału można zebrać, zanim elektroda nasadkowa przestanie działać?

Założenie jest takie, że proces frezowania elektrod zgrzewarki usuwa wszelkie problemy powierzchniowe, a elektroda staje się ponownie sprawna. Jedyną kwestią do rozważenia jest grubość materiału aż do otworu na wodę chłodzącą. Oczywiście frezowanie aż do otworu chłodzącego jest nieprawidłowe.

Gdy grubość powierzchni nie jest wystarczająco mocna, aby wytrzymać przyłożoną siłę zgrzewania, powierzchnia elektrody zapadnie się. Elektroda zgrzewarki musi zostać frezowana nim dojdzie do takiej sytuacji. Oczywiście na tę grubość powierzchni może mieć wpływ konstrukcja elektrody nasadkowej lub elektrody prostej.

Elektrody do zgrzewarki - CuCr1Zr, CuCo2Be

Elektrody do zgrzewarki z zaznaczonym rowkiem określającym wysokość, do której można frezować

Wielu użytkowników końcowych zaznacza we własnym zakresie maksymalny punkt frezowania elektrod. Niektórzy producenci elektrod zaznaczają na swoich elektrodach nasadkowych rowek określający końcowy moment, dla którego istnieje możliwość frezowania. Czasami rowki oznaczają również miejsce otworu chłodzącego na wodę.

Jak określić częstotliwość lub ustalić program frezowania dla elektrod do zgrzewania punktowego?

Wszystkie elektrody do zgrzewarki punktowej ulegają zużyciu. W pewnym czasie pracy powierzchnia robocza elektrody przybiera postać grzybka. Aby temu przeciwdziałać i podtrzymać proces, istnieją dwie opcje. Jednym z wyborów jest użycie prądu krokowego (stepper), aby dopasować wzrost lica elektrody z niewielkim wzrostem prądu zgrzewania co określoną ilość zgrzein. Innym rozwiązaniem jest frezowanie powierzchni elektrody zgrzewarki z powrotem do jej pierwotnego rozmiaru, zanim jej wzrost spowoduje pogorszenie jakości zgrzein. Bez wzrostu prądu powstanie zgrzeiny kończy się niepowodzeniem, ponieważ powierzchnia elektrody jest zbyt duża dla stosowanego prądu - maleje gęstość prądu. Rysunek pokazuje tę zmianę gęstości prądu.

Ulegające zużyciu elektrody do zgrzewarki CuCr1Zr (2.1293), CuCo2Be (2.1285)

Zmiana parametrów zgrzewania w zależności od zużycia elektrody zgrzewarki

Aby opracować program frezowania elektrod do zgrzewarki, należy wykonać serię zgrzein i porównać wyprodukowane zgrzeiny do tych określonych w specyfikacji procesu. W momencie, gdy zgrzeina zbliża się do rozbieżności, oznacza to osiągnięcie punkt frezowania. Należy przeprowadzić proces frezowania elektrody zgrzewarki, wykonać zgrzeinę ponownie, a następnie sprawdzić jej wymiar. Kontynuujemy ten proces i powtarzamy go, aż elektroda zgrzewarki się zużyje.

Dostępne rozwiązania w ofercie GJG SYSTEM w zakresie frezowania elektrod do zgrzewarki

Frezarki do elektrod oferowane przez firmę GJG SYSTEM służą do zapewnienia jak najlepszej jakości z dokładnie powtarzalnymi wynikami zgrzewania, co jest niezbędne w zautomatyzowanym łańcuchu produkcyjnym.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w przemyśle oraz intensywnym kontaktom z naszymi klientami, doskonale rozumiemy specyficzne wymagania w poszczególnych branżach. Zespoły GJG SYSTEM zapewnia optymalny dobór frezarek i głowic frezowych dla najróżniejszych geometrii elektrod - i to dla praktycznie każdego zastosowania.

Co możemy zaoferować: Wspieramy klientów od planowania strategicznego do wdrożenia i obsługi posprzedażowej. Ponieważ jesteśmy specjalistycznym dostawcą rozwiązań z zakresu frezowania elektrod do zgrzewarek, oferujemy specjalistyczne projekty pod kątem indywidualnych potrzeb klientów.

Frezarka EF 310 FIX do elektrod miedzianych do zgrzewarki kleszczowej

Frezarki stacjonarne

Frezarka EF710 do elektrod miedzianych do zgrzewarki kleszczowej

Frezarki mobilne

Frezarko-zmieniarka elektrod do zgrzewarki

Frezarko-zmieniarki

Frezarka pneumatyczna do elektrod miedzianych do zgrzewarki punktowej

Ręczne frezarki

Mobilna frezarka ręczna do elektrod zgrzewarki

Mobilne frezarki ręczne na wózku

Głowice frezowe dla frezarek do elektrod zgrzewarki

Głowice frezowe

Zapraszamy do kontaktu!

Firma GJG SYSTEM jako oficjalny przedstawiciel na Polskę firmy SVS Schweisstechnik GmbH oferuje specjalistyczną miedź stopową o nawie WIRBALIT®, która jest wykorzystywana na elektrody do zgrzewarki punktowej, liniowej, garbowej itp.

Oferta obejmuje frezarki stacjonarne, mobilne, frezarko-zmieniarki oraz ręczne urządzenia frezujące. Do każdego typu frezarki dostarczamy głowice frezujące elektrody na zadany kształt

Można skontaktować się z nami drogą telefoniczną lub mailową: