Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić najlepsze doświadczenie użytkownika. Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookie Google Analytics, aby zbierać anonimowe informacje na temat ruchu na stronie, takie jak liczba odwiedzających i sposoby, w jakie przeglądają oni naszą stronę. Te informacje pomagają nam ulepszać naszą stronę i dostarczać lepsze treści dla naszych użytkowników. Kontynuując przeglądanie tej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności.

17 lat doświadczenia w obszarze zgrzewania i czyszczenia spoin stali nierdzewnych

Czy woda neutralizuje kwas po trawieniu elektrochemicznym?

Neutralizacja płynu do trawienia stali nierdzewnej

Częstym pytaniem, które pojawia się zarówno u klientów dopiero rozpoczynających pracę ze stalą kwasoodporną i trawieniem elektrolitycznym stali nierdzewnej po spawaniu, jak i u tych którzy posiadają już doświadczenie w tym temacie jest: „czy woda neutralizuje płyn do wytrawiania stali nierdzewnej?” oraz „czy trzeba stosować neutralizator po procesie trawienia elektrochemicznego?”

Na bazie wielu lat działalności w branży pasywacji stali nierdzewnej, zauważamy że etap neutralizacji jest często pomijany w procesie czyszczenia spoin, a niektórzy uważają nawet, że jest on zbędny i sama woda wystarczy.

Jednakże prawidłowo wykonana neutralizacja poprawia ogólne wykończenie i bezpieczeństwo procesu oraz spełnia wszelkie normy środowiskowe.

W tym artykule przedstawimy 6 głównych powodów potwierdzających, że neutralizacja jest niezbędnym krokiem w procesie wytrawiania spawów stali nierdzewnej.

Jaki skład ma płyn neutralizujący?

TC-510 Neutralizator po procesie trawienia spoin to płyn na bazie wody, trietanoloaminy i składników zastrzeżonych, który nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników ani kwasów. Płyn neutralizujący ma wysoki poziom pH - około 10-11.

Dla porównania płyn do elektrochemicznego trawienia stali nierdzewnej TC-275 ma niski poziom pH - około 1-3.

Jak przeprowadzić proces neutralizacji?

Proces trawienia stali nierdzewnej polega na łączeniu roztworu kwasu fosforowego z wydzielającym się ciepłem, co skutkuje usunięciem zanieczyszczeń, w tym tlenków i korozji z powierzchni stali kwasoodpornej.

Następnie płyn neutralizujący należy nanosić w wygodny sposób za pomocą spryskiwacza i zgodnie z kartą charakterystyki płynu TC-275, neutralizację należy przeprowadzić poprzez powolne nanoszenie neutralizatora TC-510 do osiągnięcia poziomu pH 6-8. Neutralizator należy rozprowadzić równomiernie w miejscu, w którym znajdował się kwas. Należy pamiętać, aby ilość neutralizatora była nie mniejsza, niż ilość płynu do czyszczenia spoin.

Następnie powstałą ciecz rozcieńczyć dużą ilością wody i spłukać do kanalizacji.

Neutralizacja po elektrochemicznym trawieniu stali nierdzewnej

Neutralizacja

Spłukiwanie powierzchni po elektrochemicznym trawieniu stali nierdzewnej

Spłukanie wodą

Osuszanie spoiny po elektrochemicznym trawieniu stali nierdzewnej

Osuszenie czystą ściereczką

6 powodów, dla których warto wykonywać proces neutralizacji

1. Ochrona środowiska

Zarówno TC-275 jak i płyn do elektrochemicznego trawienia stali nierdzewnej BE-75 posiadają odczyn kwaśny i są substancjami żrącymi. Należy unikać ich bezpośredniego kontaktu i przedostawania się do środowiska, gdyż jest to niebezpieczne oraz prawnie zabronione.

Woda posiada odczyn obojętny, który w kontakcie z kwasem powoduje jedynie jego rozcieńczenie, lecz nie neutralizację.

Dlatego dopiero zastosowanie neutralizatora TC-510 o odczynie zasadowym powoduje otrzymanie mieszaniny płynów o odczynie obojętnym. Taki odczyn roztworu nie jest szkodliwy dla środowiska i umożliwia jego utylizację.

2. Możliwość utylizacji w ogólnodostępnej kanalizacji

Utylizację zawsze należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującym miejscowym ustawodawstwem. Zagraniczne jak i polskie prawo określa możliwości utylizacji danego roztworu, a także kroki, które należy podjąć, aby taka utylizacja w ogólnodostępnej kanalizacji mogła nastąpić.

Nie wszystkie płyny do trawienia elektrolitycznego spoin stali nierdzewnej mogą zostać spłukane w kanalizacji. Płyny zawierające dodatek kwasu siarkowego muszą być odebrane przez wyspecjalizowane firmy, które zajmą się ich recyklingiem.

Dlatego warto wybierać płyny oparte wyłącznie na kwasie ortofosforowym. Te płyny po poddaniu neutralizacji i rozcieńczeniu dużą ilością wody mogą być odprowadzone do ogólnodostępnej kanalizacji.

Jeśli obawiasz się kłopotów z pozbyciem się nadmiaru płynów, neutralizacja oszczędzi Ci tego zmartwienia.

3. Ochrona pracownika i miejsca pracy

Mimo, że nasze płyny do wytrawiania i pasywacji stali nierdzewnej oparte są wyłącznie na kwasie ortofosforowym i nie zawierają dodatków szkodliwego kwasu siarkowego, bądź azotowego, to dalej jest to kwas, który może oddziaływać żrąco na skórę.

Również kontakt płynu z posadzką betonową, drewnianą, czy innymi wykładzinami podłogowymi może spowodować jej zniszczenie.

Skutków powyższych sytuacji można uniknąć poprzez jak najszybszą neutralizację po czyszczeniu spoin. W ten sposób zneutralizowany kwas jest dużo mniej groźny w kontakcie z tkanką ludzką, jak również z elementami wnętrza miejsca pracy.

4. Uniknięcie powstawania białych plam i zacieków

Spłukanie płynu po procesie trawienia elektrochemicznego stali nierdzewnej jedynie samą wodą nie spowoduje pozbycie się kwasu z powierzchni i szczelin trawionego elementu.

Pozostawienie tak niewłaściwie wypłukanego detalu na kilka dni spowoduje pojawienie się kryształków fosforu w postaci białych plam i zacieków. Również wystawienie na działanie czynników atmosferycznych, jak np. deszcz, spowoduje wypłukanie resztek zalegającego kwasu ze szczelin, które wytworzą białą smugę na elemencie.

Zalecamy następujące kroki przy procesie wytrawiania stali nierdzewnej:

  • Dzięki inwertorowym urządzeniom do elektrochemicznego trawienia stali nierdzewnej TIG MAX XT wykonaj proces trawienia
  • Nalej płyn neutralizujący TC-510, bądź neutralizator BN-50 do butelki-rozpylacza z pompką ciśnieniową lub do spryskiwacza. Spryskaj neutralizatorem obrabianą powierzchnię. Pamiętaj, aby spryskać całą powierzchnię, na której znajduje się płyn do czyszczenia spoin.
  • Przemyj obrabiany obszar czystą wodą. Użyj dużej ilości wody i upewnij się, że usuwasz cały płyn z powierzchni. Płukanie danego obszaru można przeprowadzić na przykład za pomocą myjki wysokociśnieniowej.
  • Alternatywnie do przemycia obrabianego obszaru użyj naszego specjalnego urządzenia czyszczącego parą wodną, aby usunąć kwas z powierzchni. Powtarzaj czynność na danym obszarze tyle razy, ile to konieczne, aż zostaną usunięte wszystkie pozostałości płynu do trawienia stali nierdzewnej.
  • Wytrzyj poddany zabiegowi obszar czystą ściereczką mikrofazową
Kryształki fosforu w postaci białych plam i zacieków na stali nierdzewnej

Białe plamy i zacieki na stali nierdzewnej

5. Możliwość wykonywania elementów dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Właściwa neutralizacja jest konieczna w przypadku trawienia stali nierdzewnej w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Elementy kwasoodporne, które mają kontakt w produktami spożywczymi jak również z lekarstwami nie mogą być niewłaściwie zneutralizowane i posiadać pozostałości kwasu na powierzchni. Spowodowałoby to przeniesienie kwasu do trawienia stali nierdzewnej na produkt, który następnie miałby kontakt z tkankami skórnymi konsumenta.

Przemysł spożywczy i farmaceutyczny wymaga również odpowiednich certyfikatów dla wykorzystywanych płynów, w tym dla neutralizatora. Jednym z wymaganych certyfikatów jest NSF.

Neutralizator TC-510 przeszedł rygorystyczne testy i kontrole, tak aby uzyskać certyfikat NSF dopuszczający do zastosowania w przemyśle spożywczym.

Może być stosowany po procesie czyszczenia stali nierdzewnej po spawaniu w firmach związanych z przemysłem spożywczym: produkcja nabiału, produkcja cystern do mleka jak również w firmach związanych z przemysłem farmaceutycznym, kosmetycznym i w oczyszczalniach ścieków.

6. Brak reklamacji

Dostarczenie prawidłowo wykonanego elementu do klienta i jego zadowolenie to cel każdej firmy.

Odpowiedni, łady i estetyczny wygląd detalu ze stali kwasoodpornej przekłada się na otrzymanie kolejnych zleceń i stałą współpracę z klientem.

Zastosowanie procesu neutralizacji zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego efektu białych plam na elemencie. Jest to szczególnie ważne, gdy produkt jest wysyłany do klienta często w różne zakątki świata. Koszt ewentualnych dojazdów, poprawek, wysyłek i całego procesu reklamacji obniża rentowność projektu.

Dlatego jeśli chcesz uniknąć żmudnej reklamacji, to wykonywanie neutralizacji trawionych elementów oszczędzi Ci tych kłopotów.